Rutiner og regler

Når du blir låner hos oss godtar du vårt utlånsreglement:

  1. Lånerett

Alle som bor i Norge har rett til å låne gratis fra bibliotekets samling.

  1. Lånekort

For å kunne låne ved Mandal bibliotek må du ha gyldig lånekort, enten nasjonalt eller lokalt. Alle som er bosatt i Norge kan få eget lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.

Legitimasjon må fremvises.

Lånekortet er personlig, og må oppbevares trygt. Hvis du mister kortet ditt må du straks melde fra. Nytt kort koster kr 20.

Ta alltid kortet med deg når du skal låne på biblioteket!

Husk også å melde fra hvis du endrer navn, adresse eller telefonnummer.

  1. Brukerens ansvar

Brukeren er selv ansvarlig for alt som lånes på eget kort, og plikter å erstatte tapt eller skadet materiale. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn under 15 år.

  1. Fjernlån

Bøker og andre medier som ikke finnes i bibliotekets samling, kan ofte lånes inn fra et annet bibliotek. Dette gjelder som regel ikke nye bøker og medier.

Det kan være kortere lånetid på bøker og medier lånt inn fra andre bibliotek, og vi kan ikke alltid fornye disse.

  1. Lånetid

Normal lånetid er 4 uker for bøker og 1 uke for filmer. Nye og etterspurte bøker kan det gis kortere lånetid på.

Du kan selv fornye lånene dine så lenge de ikke er reservert til andre. Det gjør du ved å logge deg inn på Meg&mitt med lånenummer/ e-postadresse, og en PIN-kode.

(Lånenummeret står på lånekortet ditt, og PIN-koden får ved å henvende deg til biblioteket)

Bøker og andre medier som er reservert til andre kan ikke fornyes.

Hvis du ønsker kan vi sende deg en e-post et par dager før forfallsdato og minne deg  på å levere det du har lånt. Gi beskjed til oss hvis du ønsker dette.

  1. Purring

Ved for sen innlevering sendes det ut en purremelding, og voksne lånere må betale et purregebyr. Vi tar ikke purregebyr av barn.

Satsene er:

  1. purring → 30 kr (barn 0 kr)
  2. purring → 30 kr (barn 0 kr)
  3. purring → 30 kr (barn 0 kr)

Hvis ikke det som er lånt leveres innen 14 dager etter 3. purring regnes materialet som tapt, og erstatningskrav vil bli sendt ut.

  1. Erstatninger

Dersom du ikke leverer etter 3. purring, blir du sperret for ytterligere utlån, og det sendes ut et erstatningskrav. Erstatningsbeløpet varierer etter dokumentets verdi. Du må i tillegg betale et gebyr på 50 kr.

Hvis du leverer tilbake bøkene frafalles kravet, men gebyret på 50,- må allikevel betales.
Dersom utlånt materiale er ødelagt ved uaktsomhet, må det også erstattes.

Som låner ved Mandal bibliotek godtar du disse reglene, og forplikter deg til å følge dem.
Overholdes ikke utlånsreglementet, kan kortet sperres.

 

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close