Mandal bibliotek

Norges sydligste bibliotek

I februar 2012 flyttet Mandal bibliotek ut av ærverdige Andorsengården og inn i Buen kulturhus, sammen med Kulturskolen, kulturkontoret, kinoen, og et nytt galleri. Kulturhuset har også et arrangementkontor som sørger for aktivitet i husets tre saler. Til sammen sørger de forskjellige delene for at huset lever fra biblioteket åpner om morgenen til de siste kino eller konsertgjestene går hjem sent på kvelden.

Biblioteket går over tre plan. I første etasje finner du barneavdelingen, aviser og tidsskrifter, utlånsautomaten vår og skranken. I andre etasje finner du voksenavdelingen og lokalsamlingen.

Vi har også fem PCer til låns i biblioteket. En av dem står i barneavdelingen og er forbeholdt barn og spilling, og fire står i voksenavdelingen og er forbeholdt voksne. Det er mulig å skrive ut fra de fire maskinene i voksenavdelingen. Vi har også iPader til låns i biblioteket. To av disse har vi lagt inn aviser og tidsskrifter på.

Vi har en god og levende boksamling som pleies godt. Det vil si at vi prøver å luke ut uaktuelle bøker, og fylle på med aktuelle bøker. Men det hender at bøker vi burde hatt i samlingen vår ikke kommer med. Da setter vi stor pris på tilbakemelding fra dere som bruker biblioteket.

Biblioteket er også et sted med mye aktivitet. Vi satser på kunnskapsformidling i et bredere perspektiv. For eksempel har vi et stadig voksende antall arrangementer, både på dagtid og kveldstid. Vi gir også opplæring i bruk av data og nettbrett på forespørsel. Ønsker du å bruke biblioteket til eget arrangement, så er det også mulig. Da stiller vi noen krav til arrangøren. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bruke oss.

 

§ 1. Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. […]

(Lov om folkebibliotek. Lov 21. juni 2013 nr. 95)

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close