2018 i engasjerte tall

Det nærmer oss slutten av et aktivt år i Mandal bibliotek. Vi har satset spesielt på barn i 2018, noe de nesten 70 000 besøkende nok har merket. For med barn i biblioteket er det ikke mulig å holde lyden på hviske nivå hele tiden.

Heldigvis er lyd i biblioteket er et tegn på liv. Det skjer store endringer i bibliotek over hele verden, og vi henger med i disse endringene. Biblioteket beveger seg bort fra å være rene bok depot til å bli aktive møteplasser i skjæringspunktet mellom mennesker og kunnskap. Det står dessuten ingenting i bibliotekloven om at det skal være stille i biblioteket. Men det står at bibliotekene skal aktivt fremme opplysning, utdanning og kultur, og være “uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. 

Bibliotekplan
Tidligere i år vedtok Bystyret den første bibliotekplanen for Mandal bibliotek. Planen er vår måte å jobbe strukturer for å oppfylle kravene til et moderne bibliotek. Målet med planen er å få et bibliotek som er kjent i hele kommunen som en aktiv formidler av kunnskap, litteratur og kultur

I bibliotekplanen har vi definer noen tiltak for å nå målet. Flere av tiltakene er helt nødvendige å gjennomføre planen, og i budsjettforhandlingene viste politikerne våre at de ser verdien av å ha et godt bibliotek. I budsjettet for 2019 har de nemlig bevilget 500 000 kr ekstra til biblioteket, noe som gjør at vi kan gjennomføre tiltakene i planen. 

Meråpent bibliotek
Blant de planlagte tiltakene er innføring av meråpent bibliotek. Det betyr at det vil bli mulig å låse seg inn i biblioteket utenfor den betjente åpningstiden. Dette er begynt å bli vanlig andre steder. Særlig for studenter vil det være en fordel å kunne låse seg inn om morgenen eller sitte lenger ut over kvelden. Men også andre som trenger et sted å sitte i fred og ro, eller som ikke rakk å komme innom oss før vi stengte.

 

Arrangement
Med stort og smått har vi hatt 81 arrangementer i år, og til sammen har 2517 fått med seg arrangementene. Det knuser den tidligere rekorden i antall arrangementsbesøk. Det er de 25 barnearrangementene våre som har bidratt mest til det gode besøket.

Et av arrangementene som står frem som mest minneverdige i 2018 er nok bokbadet under Rabalderfestivalen. Da fikk et lite knippe elever i oppgave å intervjue en forfatter på scenen foran et flere hundre av sine medelever. Etter litt opplæring leverte elevene noen strålende forfatterintervjuer på scenen i biblioteket.

Og så må Kronprinsesse Mette-Marits Litteraturtog nevnes. Kronprinsessen viste at hun er svært belest og levende opptatt av litteratur. Med seg i toget hadde hun Dag Solstad og Alf van der Hagen, og de fremmøtte fikk oppleve en ærlig, morsom og rørende forfattersamtale.

Besøk og utlån
Etter flere år med økende besøkstall har vi i 2018 gått noe ned, og lander omtrent på 69 000 besøkende. Årsaken til nedgangen har vi ikke undersøkt nærmere, men hvis tror de vet det er vi lutter øre

Antall aktive lånere har holdt seg stabilt. I 2018 var det 3578 unike lånere som brukte kortet sitt. Vi vet også at en del familier deler på et kort, så tallet her er i realiteten høyere.

Og folk låner fortsatt mye. Vi hadde over 76 000 utlån i løpet av 2018. Dette er det nest høyeste utlånstallet noen sinne. Det høye tallet kan vi takke det gode samarbeidet vi har fått med skolene og barnehagene for. En viktig del av den nevnte bibliotekplanen har vært å styrke nettopp dette samarbeidet. Når vi hjelper skolene med å få tak i bøker til leseprosjekt er det med på å gi barna flere nyere bøker som skolebibliotekene ikke alltid har råd til å kjøpe inn selv. Vi vet at gode leseferdigheter er avgjørende for resultatene på skolen, og nyere, tidsriktige bøker er med på å øke lesegleden.  

Mest populære titler
Det er alltid spennende å se hvilke bøker og filmer som blir mest lånt ut i løpet av året. Vi har tatt ut lister på de mest utlånte barnebøkene, voksenbøkene og filmene.

Mest utlånte bøker for barn

Tittel Forfatter
[Detektivbyrå nr 2-serien] Jørn Lier Hort
Luridiumstyven Bobbie Peers
[Amuletten-serien] Kazu Kibuishi
Karsten og Petra kjører brannbil Tor Åge Bringsværd
[Gutta i trehuset-serien] Andy Griffiths

Mest utlånte romaner for voksne

Tittel Forfatter
Katharina-koden Jørn Lier Hort
Fremdeles meg Jojo Moyes
Kjærlighetsbrevet Lucinda Riley
Macbeth Jo Nesbø
En moderne familie Helga Flatland

 

Mest utlånte filmer

Tittel
Baywatch
Spider-man: Homecoming
Peter og dragen
La La Land
Fast & Furious 8

 

Hva skjer i 2019?
Som nevnt bevilget bystyret 500 000 kr ekstra til biblioteket, og pengene skal gå til å jobbe videre med bibliotekplanen. Her er en oversikt over hovedpunktene i planen og hva det betyr i praksis:

 • Øke samarbeidet med skoler og barnehager
  Betyr at vi vil ha flere skoleklasser innom biblioteket i løpet av året. Vi vil også bruke en del av pengene på bokbudsjettet til å kjøpe inn bokkasser som skolene kan låne.
 • Videre satsing på formidling gjennom kurs, foredrag og forfattermøter
  Flere arrangement, både til barn og voksne. 
 • Utvikle biblioteket som møteplass
  Meråpent bibliotek, altså mulighet for å låse seg inne etter at biblioteket er stengt. Et gode for studenter, men også andre, f eks lag og foreninger som trenger et sted å holde møter.
 • Øke bemanningen i biblioteket
  Vi øker bemanningen fra 3,55 til 4,05 årsverk i 2019. (gjennomsnitt i Norge for en kommune med 15 000  innbyggere er ca 5,5 årsverk.)

I 2019 intensiveres også arbeidet med kommunesammenslåingen. Prosessen er krevende, men god. Jeg er trygg på at bibliotektilbudet vil bli bedre i den nye kommunen. Jeg kan også nevne at biblioteksjefene i de tre kommunene er enige i at ingen alle dagens bibliotek må opprettholdes.

Også byggingen av Mandal fengsel vil ha en betydning for biblioteket. Fengselet skal stå ferdig på våren 2020, og fengselsbiblioteket må være ferdig og bemannet i god tid før det.

Vi legger altså et spennende og aktivt år bak oss, og går inn i et kanskje enda mer spennende og aktivt år. Vi gleder oss til å lage masse gode arrangement og yte like god service som alltid i 2019.

Vi ses på biblioteket!

 

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close