Hva skjer?

des
13
ons
Praten
des 13@15:00-17:00

Vil du komme på språkkafé og øve deg på å snakke norsk?
Da er det bare å møte opp i biblioteket på onsdager.

Vi trenger også deg som snakker norsk godt slik at de som lærer norsk har noen å prate med. Språkkaféen er en uformell møteplass hvor man øver seg på å mestre det norske språket.

Vi serverer te og kaffe.

Would you like to speak Norwegian better? You are welcome to our Language Café «Praten». The Language Café is Wednesdays between 15.00 and 17.00.

Praten er et samarbeid mellom Frivilligsentralen i Mandal og Mandal bibliotek

des
15
fre
Spill i biblioteket
des 15@17:00-20:00

Mandal spillklubb holder spillkveld i bibliotekets lokaler hver fredag.

Vi spiller brettspill, kortspill og rollespill . Alle er velkomne til å delta, og arrangementet koster ikke noe.

Vel møtt!

des
18
man
Leksehjelp for fremmedspråklige
des 18@17:00-19:00

Mangfold-gruppen i Mandal Røde Kors startet høsten 2015 et leksehjelptilbud i samarbeid med biblioteket i Buen.
Vi får låne lokaler i bibliotekets 2.etasje hver mandag fra kl.17 – 19.
Tilbudet vårt har vært populært og vi ser et klart behov for å fortsette.

Våre brukere er : Flyktninger fra Mandal statlige asylmottak og asylsøkere bosatt i Mandal kommune.

Noen deltar i norskopplæring mens de bor på mottaket, mens andre følger Nav sitt introduksjonsprogram eller grunnskoleopplæring / voksenopplæring i regi av Kvalifiseringsenheten.
Norskkunnskaper varier fra nybegynnere, til grunnskolepensum og videregående pensum.
De to sistnevnte gruppene trenger leksehjelp i engelsk, matte, naturfag, samfunnsfag i tillegg til norsk.

Vi jobber i grupper utifra kunnskap og nivå, og har en felles te/kaffepause.

Vi trenger stadig nye leksehjelpere og det stilles ingen spesielle krav for å delta som frivillig.
Brukerne av dette tilbudet er veldig engasjerte og motiverte.

Denne siden er for frivillige leksehjelpere, samarbeidspartnere og brukere hvor informasjon blir delt.
Vi legger til nye i gruppen som er aktive i tilbudet vårt.

Ønsker du mere informasjon, så møt opp en mandag, eller send en sms til :

Mette Mari Hallingstad
Tlf: 48 10 38 26

jan
18
tor
Advokatvakt
jan 18@17:00-19:00

ADVOKATRÅDGIVNING
Trenger du juridisk veiledning?

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby
gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Dette er et tilbud hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal. Målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken

Torsdag 7. september Kl 17.00 – 19.00 Per T. Sneve
Torsdag 12. oktober Kl 17.00 – 19.00 Eirik Ramsland
Torsdag 9. november Kl 17.00 – 19.00 Rune Stangeland
Torsdag 7. desember Kl 17.00 – 19.00 Elise Valvik
Torsdag 18. januar Kl 17.00 – 19.00 Wenche Wiblemo
Torsdag 15. februar Kl 17.00 – 19.00 Carl Henning Leknesund

 

Kontakt biblioteket for å reservere tid.

feb
15
tor
Advokatvakt
feb 15@17:00-19:00

ADVOKATRÅDGIVNING
Trenger du juridisk veiledning?

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby
gratis advokathjelp i biblioteket en gang i måneden.

Dette er et tilbud hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal. Målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken

Torsdag 7. september Kl 17.00 – 19.00 Per T. Sneve
Torsdag 12. oktober Kl 17.00 – 19.00 Eirik Ramsland
Torsdag 9. november Kl 17.00 – 19.00 Rune Stangeland
Torsdag 7. desember Kl 17.00 – 19.00 Elise Valvik
Torsdag 18. januar Kl 17.00 – 19.00 Wenche Wiblemo
Torsdag 15. februar Kl 17.00 – 19.00 Carl Henning Leknesund

 

Kontakt biblioteket for å reservere tid.

Translate »